Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 7. 5. 2019

Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe
Ing. Bc. Jana Acsová, 7. 5. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Školenie bude zamerané na dlhodobý majetok a jeho definíciu z pohľadu podvojného účtovníctva. Počas prednášky sa pozrieme na špecifické formy obstarania dlhodobého majetku, jeho ocenenie, následné odpisovanie a nakoniec jeho likvidáciu.
Obsah školenia:
 • Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok hmotný a nehmotný:
  • osobitosti vzniku účtovného prípadu,
  • možnosti účtového rozvrhu,
  • vykázanie v účtovnej závierke,
  • optimalizácia štruktúry aktív cez transakcie s dlhodobým majetkom,
  • definícia hmotného a nehmotného majetku a jeho druhové členenie,
  • súbor hnuteľných vecí, odpisovanie technológie, súčasti stavby vrátane oddeliteľných súčastí,
  • drobný majetok,
  • komponentné odpisovanie majetku.
 • Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky; uvedenie majetku do užívania – osobitosti. Technické zhodnotenie majetku – účtovanie, odpisovanie.
 • Opravy a údržba majetku, charakteristika a účtovanie.
 • Bezodplatné obstaranie majetku.
 • Transakcie s dlhodobým majetkom, dotácia, úverové financovanie, darovanie, likvidácia, predaj, škoda, prenájom.
 • Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad, prvý rok, ďalšie roky, hospodársky rok; prerušenie odpisovania.
 • Prenájom dlhodobého majetku a vznik nepeňažného príjmu prenajímateľa.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás