Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 9. 4. 2019

Účtovný a daňový pohľad na kapitálové účty a dlhodobé záväzky spoločnosti s prihliadnutím na zmeny od roku 2019
Ing. Bc. Jana Acsová, 9. 4. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Na tomto školení sa pozrieme na legislatívne vymedzenie vlastného imania a spôsob účtovania výsledku hospodárenia. Budeme sa venovať rôznym kapitálovým fondom vrátane Zákonného rezervného fondu. Rozoberieme si rôzne druhy dlhodobých záväzkov a ich účtovanie v systéme podvojného účtovníctva. Súčasťou prednášky bude aj bližší pohľad na rezervy a ich vplyv na základ dane.
Obsah školenia:
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného a obchodno-právneho pohľadu.
 • Vklady a základné imanie:
  • podľa Obchodného zákonníka,
  • účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti,
  • vykazovanie v otváracej súvahe,
  • zmeny základného imania,
  • vyrovnací podiel.
 • Vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov.
 • Výsledok hospodárenia (zisk, strata) a jeho účtovanie; podiely na zisku.
 • Opravy chýb minulých účtovných období.
 • Fondy zákonné, ostatné, fondy kapitálové, fondy zo zisku.
 • Sociálny fond.
 • Dlhodobé záväzky - definícia, účtovanie; dlhodobé bankové úvery.
 • Dlhodobé rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti:
  • zákonné rezervy, ostatné rezervy,
  • účtovanie tvorby a rozpustenia rezerv,
  • vplyv na základ dane z príjmov právnickej osoby.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás