Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 30. 5. 2019

Účtovný verzus daňový náklad – najčastejšie chyby a omyly v praxi. Novela zákona o ERP.
Ing. Milan Kúdela, 30. 5. 2019, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Milan Kúdela
Popis školenia:
Na školení sa budeme venovať nákladovým a výnosovým účtom nielen z účtovného ale aj z daňového hľadiska. Školenie je určené pre účtovníkov a ekonómov ale taktiež pre stredný a vyšší ekonomický management so skúsenosťami. Cieľom je získať informácie o najčastejších spôsoboch daňového modelovania so skúsenosťami pri kontrolách správcom dane.
Obsah školenia:
 • Povinnosti účtovnej jednotky vyplývajúce zo zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania pre podnikateľov, metódy a zásady, interné smernice.
 • Účtovanie nákladov a výnosov v účtovnej jednotke s ohľadom na ich zaúčtovanie do účtovného obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia, pri zachovaní zásady opatrnosti, verného zobrazenia skutočnosti a pri zohľadnení informácií týkajúcich sa stavu ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 • Vymedzenie nákladov, účtovanie nákladov a analytická evidencia k nákladom s dôrazom na daňové posúdenie nákladov, časové rozlíšenie nákladov
 • Vymedzenie výnosov, účtovanie výnosov a analytická evidencia k výnosom s dôrazom na daňové posúdenie výnosov, časové rozlíšenie výnosov
 • Uzávierkové a podsúvahové účty – obsahová náplň, účtovanie, vykazovanie
 • Výsledok hospodárenia
 • Možnosti daňovej optimalizácie
  • interná zamestnanecká súťaž
  • pozastavenie daňového odpisovania
  • uplatnenie opravných položiek a rezerv
  • nízka kapitalizácia
  • dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie
  • eliminácia vzniku stálej prevádzkarne
  • ošatné
  • nastavenie odpisovanie majetku
  • zmeny účtovného obdobia
  • reklama a marketing
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás