x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 4. 11. 2017

Odpisy dlhodobého majetku z účtovného a daňového pohľadu
Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 4. 11. 2017,
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Popis školenia:

Odpisy majetku predstavujú významnú nákladovú položku v takmer každej firme. Veľmi často sa však stáva, že výška odpisov nie je určená správne, čo má následne vplyv na chybné určenie daňovej povinnosti s rizikom sankcií. Videozáznam ponúka komplexný pohľad na problematiku odpisovania dlhodobého majetku. Každá konkrétna situácia je doplnená reálnymi príkladmi z praxe našich dlhoročných lektorov. Vďaka tomuto školeniu sa budete vedieť orientovať v príslušných paragrafoch zákona o dani z príjmov a vyhnete sa chybám a sankciám v súvislosti s odpismi majetku.

Obsah školenia:
 • Účtovné odpisy majetku
 • Daňové odpisy majetku
 • Vlastnícke vzťahy – kto je oprávnený odpisovať majetok v prípade výpožičky, leasingu
 • Technické zhodnotenie
 • Čiastočne využívaný majetok
 • Odpisy nehmotného majetku
 • Neodpisovaný majetok
 • Odpisy inventúrnych prebytkov
 • Uvedenie do užívania majetku
 • Zaradenie do odpisových skupín
 • Prerušenie odpisovania
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás