Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 1. 10. 2019

Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa
Ing. Ján Minarský, 1. 10. 2019, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Ján Minarský
Obsah školenia:
 • Úprava odpočítanej dane z dôvody zmeny účelu použitia investičného majetku podľa § 54 (definícia investičného majetku a zmeny účelu jeho použitia, obdobie v ktorom sa sleduje zmena účelu použitia investičného majetku, povinnosť a možnosť vykonať úpravu odpočítanej dane, lehoty v ktorých sa sleduje zmena účelu využitia investičného majetku a spôsob výpočtu dodatočne neodpočítateľnej dane a dodatočne odpočítateľnej dane)
 • Povinnosť vykonať úpravu odpočítanej dane pri prenájme alebo dodaní bytu, rodinného domu resp. stavby určenej na bývanie alebo apartmánu v bytovom dome
 • Úprava odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu použitia investičného majetku na účely podnikania ako aj na iný účel ako na podnikanie podľa § 54a (definícia investičného majetku na ktorý sa úprava vzťahuje, povinnosť a možnosť vykonať úpravu odpočítanej dane, lehota v ktorej sa sleduje rozsah použitia investičného majetku na účely podnikania a spôsob výpočtu dodatočne neodpočítateľnej dane a dodatočne odpočítateľnej dane)
 • Úprava odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu použitia investičného majetku na účely podnikania ako aj na iný účel ako na podnikanie podľa § 54d (definícia investičného majetku na ktorý sa úprava vzťahuje, povinnosť a možnosť vykonať úpravu odpočítanej dane, lehota v ktorej sa sleduje rozsah použitia investičného majetku na účely podnikania a spôsob výpočtu dodatočne neodpočítateľnej dane a dodatočne odpočítateľnej dane)
 • Prenos povinnosti zaplatiť daň z dodávateľa na odberateľa (prenos povinnosti zaplatiť daň zo zahraničného dodávateľa na slovenského odberateľa podľa § 69 ods. 2 a 3 a podľa odseku 6, prenos povinnosti zaplatiť daň zo slovenského dodávateľa-platiteľa dane na slovenského odberateľa-platiteľa dane podľa § 69 ods. 12)
 • Diskusia
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás