Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 15. 1. 2020

Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch
Ing. Bc. Jana Acsová, 15. 1. 2020, Trenčín
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Obsah školenia:
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2019:
  • osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • zdaňovacie obdobie verzus účtovné obdobie
  • druhy priznaní a jeho štruktúra
  • postup pri zisťovaní základu dane z príjmov
  • lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
  • preddavky do 31. 12. 2019 a od 1. 1. do 31. 3. 2020
 • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania:
  • podiel na zisku a jeho premietnutie v daňovom priznaní
  • príjmy oslobodené od dane a ich premietnutie v daňovom priznaní
  • nedaňové výdavky (transakcie s finančným majetkom, spotreba pohonných látok, DPH v nedaňových výdavkoch, odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok, manká a škody, likvidácia zásob, opravné položky, rezervy, majetok využívaný súbežne na súkromné a služobné účely)
  • výdavky po zaplatení – analýza, bežné obdobie, minulé obdobie
  • limitácia výdavkov v daňovom priznaní (luxusné autá, reklamné predmety, príspevky právnickým osobám)
  • luxusné autá a ich limitácia v daňovom priznaní
  • daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena
  • záväzky po splatnosti účtovníctvo verzus daňové priznanie
  • vybrané daňové výdavky s aktualizáciou v roku 2019 (cestovné, rekreačné poukazy, stravovanie a podobne)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás