Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 15. 5. 2019

Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019
Ing. Ján Minarský, 15. 5. 2019, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Ján Minarský
Popis školenia:
Pripravili sme pre Vás odborné školenie na tému dane z pridanej hodnoty, v ktorom získate komplexný prehľad o aktuálnom stave legislatívy. Na základe príkladov z praxe Vám školiteľ objasní aktuálnu legislatívu a zameria sa všetky možnosti vzniku daňovej povinnosti.
Obsah školenia:
 • Novelizácia zákonom č. 323/2018 Z.z.
  • zníženie sadzby dane na služby patriace do kódu 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) t.j na ubytovacie služby
  • nová príloha č. 7a obsahujúca konkrétne ubytovacie služby na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba dane
  • informácia FR SR k uplatňovanie zníženej sadzby dane na ubytovacie služby (posudzovanie prípadov poskytovania ubytovacích služieb poskytovaných v kombinácii s inými službami)
  • materiál FR SR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú jedno zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení
 • Novelizácia zákonom č. 369/2018 Z.z.
  • zrušenie zábezpeky dane
  • nová definícia obratu, výpočet obratu podľa zákona platného do 31. decembra 2018 a výpočet obratu podľa zákona platného po 31. decembri 2018
  • nový § 9a upravujúci dodanie tovarov alebo služieb pri použití poukazov vystavených po 30. septembri 2019
  • zmena miesta dodania služieb v prípade dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového alebo televízneho vysielania a elektronických služieb dodávaných nezdaniteľným osobám s bydliskom v inom členskom štáte
  • oslobodenie pri dodaní nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti po piatich rokoch od kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania nehnuteľnosti alebo ktorou sa povolilo užívanie nehnuteľnosti pri podstatnej zmene podmienok užívania nehnuteľnosti, zrušenie možnosti zdaňovania prenájmu bytu, rodinného domu a apartmánu v bytovom dome, zrušenie možnosti zdaňovania dodania nehnuteľnosti určenej na bývanie, jednotlivého bytu a jednotlivého apartmánu v bytovom dome
  • nový § 48c upravujúci oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
  • zmeny v spôsobe výpočtu koeficienta, ktorým sa odpočítava daň v prípade prijatia tovarov a služieb použitých na plnenia s nárokom na odpočítanie dane ale aj na plnenia bez nároku na odpočítanie dane
  • nový § 54d upravujúci úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie
  • zmena pri prenose daňovej povinnosti v prípade dodania tovarov patriacich do kapitoly 10 (obilniny) a do kapitoly 12 (železo a oceľ)
  • rozšírenie povinnosti viesť záznamy podľa § 70
 • Informácia o uplatňovaní oslobodenia od dane pri službách vzťahujúcich sa na vyvážaný a dovážaný tovar
 • Diskusia
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás