Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 11. 12. 2018

DPH v praktických príkladoch vrátane novelizácie zákona k 1.1.2019
Ing. Ján Minarský, 11. 12. 2018, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Ján Minarský
Popis školenia:
Cieľom školenia je poskytnúť zrozumiteľné a komplexné informácie o dani z pridanej hodnoty. Na základe príkladov z praxe Vám školiteľ objasní aktuálnu legislatívu a zameria sa všetky možnosti vzniku daňovej povinnosti.
Obsah školenia:
 • Zdaniteľná osoba ( ekonomická činnosť, nezávisle vykonávanie ekonomickej činnosti, činnosť vykonávaná na základe pracovno-právneho vzťahu alebo služobného pomeru, činnosť štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, dodanie nového dopravného prostriedku každou osobou, fyzická osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby)
 • Zahraničná osoba ( definícia zahraničnej osoby, registračná povinnosť zahraničnej osoby, zdaniteľné obchody ktorých vykonávanie nevedie k registračnej povinnosti, povinnosť správcu dane registrovať zahraničnú osobu, odpočítanie dane zahraničnou osobou)
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane a prenos daňovej povinnosti ( povinnosť platiť daň platiteľom dane, povinnosť platiť daň zdaniteľnou osobou, platenie dane platiteľom dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinnosť platenia dane zdaniteľnou osobou, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť podľa § 4 alebo si ju splnila oneskorene.
 • Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane (prípady kedy platiteľ dane vykonáva opravu základu dane, zdaňovacie obdobie do ktorého sa zahrňuje rozdiel základu dane a rozdiel dane pri oprave základu dane, prípade kedy je platiteľ dane ako príjemca plnenia povinný vykonať opravu odpočítanej dane a kedy má možnosť vykonať opravu odpočítanej dane, zdaňovacie obdobie v ktorom sa vykonáva oprava odpočítanej dane)
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku z dôvodu zmenu účelu jeho použitia (definícia investičného majetku, zmenu účelu použitia investičného majetku, obdobie v ktorom sa sleduje zmena účelu použitia investičného majetku, zdaňovacie obdobie v ktorom sa vykonáva úprava odpočítanej dane)
 • Novelizácia zákona k 1. januáru 2019 (nová definícia obratu, dodanie tovaru a základ dane pri dodaní tovaru alebo službu pri použití poukazu, cezhraničné dodanie tovaru na základe lízingovej zmluvy vždy ako dodanie tovaru, obmedzenie práva voľby na zdanenie pri dodaní stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane, obmedzenie práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, zníženie sadzby dane na ubytovacie služby)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás