Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
menu  
Ing. Soňa Ugróczy

Najčastejšie chyby a problémy dane z príjmov a DPH v praxi

Školenie - 4. 11. 2020 Objednať

Obsah školenia

I.BLOK – oblasť DPH

 • Najčastejšie chyby pri registrácií DPH (kto sa musí/môže registrovať, čo nevstupuje do obratu pre účely DPH,odpočítanie DPH pri registrácií)
 • Pravidlá určenia miesta dodania pre účely DPH (služby, tovar, tovar s inštaláciou a montážou, prijaté služby z EU, z tretej krajiny a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe;vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 • Nesprávne určenie základu dane pre účely DPH a opravy základu dane
 • Nesprávne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku, dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou, pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – pozor na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019)
 • Obchodovanie s tovarom v EU (kedy sa registrovať v iných štátoch, porušený trojstranný obchod, nesprávne priradenie prepravy v reťazovom obchode, preukázania oslobodenia pri dodaní tovaru)
 • Chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach

II.BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV

 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu;kedy vzniká právo na daňové odpisovanie majetku; technické zhodnotenie vs. opravy; predaj rozostavanej stavby; zmarená investícia a iné)
 • Výdavky podmienené zaplatením po 1.1.2020 - zmena pravidiel, upozornenie na najčastejšie chyby
 • Pravidlá pre umorovanie daňovej straty (upozornenie aj na lexcorona daňové straty)
 • Daňové vs. nedaňové výdavky na príkladoch z praxe (PHL, reklama, nepreukázané poradenské služby a iné)
 • Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti (napr. pitný režim; karta vodiča; rôzne kurzy pre zamestnancov; dovolenka nad limit zákona; auto na súkromné účely)
 • Chyby pri dodanení záväzkov po lehote splatnosti, odpis záväzku a dopad na základ dane
 • Medzinárodne zdanenie (licenčné poplatky napr. za kúpu softvéru, kedy sa uplatní zrážková daň a kedy nie)
 • Náklady, výnosy minulých období a ich dopad na základ dane
Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  online
  (Pre ochranu Vášho zdravia, prechádzame z fyzickej účasti na školenie formou on-line, ktoré môžete sledovať priamo na Vašom počítači.
  Počas školenia máte možnosť zadávať otázky lektorovi.
  Do 3 pracovných dní Vám sprístupnime celé školenie aj vo forme videozáznamu.)
 • Čo je online
  sledovanie?

  - 4-5 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky
  - na online sledovanie sa dostanete cez Vaše CUS konto zadaním loginu a hesla zvoleného pri registrácii
  - okrem lektora vidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a môžete si stiahnúť písomné materiály ku školeniu
  - získate navyše videozáznam celého školenia pre Vaše ďalšie používanie
  - počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc
 • Priebeh školenia:

  08:00 - 09:00 Prezentácia
  09:00 - 10:15 Seminár
  10:15 - 10:45 Prestávka č. I
  10:45 - 12:00 Seminár
  12:00 - 12:45 Prestávka č. II
  12:45 - 14:00 Seminár
 • Lektor:

  Ing. Soňa Ugróczy
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

OdporúčamePo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Prednáška sa mi veľmi páčila, bola vyčerpávajúca, zrozumiteľná s uvádzaním príkladov pre lepšie porozumenie. Celkový môj dojem z prednášky je výborný.

Lenčová

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás