Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
menu  
Ing. Vladimír Ozimý

Vybrané kapitoly zákona o dani z príjmov v praxi: daňové a nedaňové výdavky, zdanenie príjmov zo zahraničia

Školenie - 8. 10. 2020 Objednať

Obsah školenia

 • Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)
  • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
   • Poskytnutie automobilu na súkromné účely
   • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné)
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov
 • Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov
 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných aut)

Bezplatné dodanie majetku

 • Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov

Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) - riziko závislé vzťahy

Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)

Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)

Obchodná vzorka

Reklamný predmet

Podpora predaja

Nenárokovateľná DPH a daňový dopad

Zadefinovanie kedy je DPH nenárokovateľná ( § 49 až § 51)

Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku

Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)

Nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka

Medzinárodné zdaňovanie - základné princípy

Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  online
  (Pre ochranu Vášho zdravia, prechádzame z fyzickej účasti na školenie formou on-line, ktoré môžete sledovať priamo na Vašom počítači.
  Počas školenia máte možnosť zadávať otázky lektorovi.
  Do 3 pracovných dní Vám sprístupnime celé školenie aj vo forme videozáznamu.)
 • Čo je online
  sledovanie?

  - 4-5 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky
  - na online sledovanie sa dostanete cez Vaše CUS konto zadaním loginu a hesla zvoleného pri registrácii
  - okrem lektora vidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a môžete si stiahnúť písomné materiály ku školeniu
  - získate navyše videozáznam celého školenia pre Vaše ďalšie používanie
  - počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc
 • Priebeh školenia:

  08:00 - 09:00 Prezentácia
  09:00 - 10:15 Seminár
  10:15 - 10:45 Prestávka č. I
  10:45 - 12:00 Seminár
  12:00 - 12:45 Prestávka č. II
  12:45 - 14:00 Seminár
 • Lektor:

  Ing. Vladimír Ozimý
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

OdporúčamePo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, školenie bolo poučné aj vďaka odprezentovaniu veľa dobrých praktických príkladov.

Hromadová

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás