Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 15. 5. 2019

Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP
Ing. Vladimír Ozimý, 15. 5. 2019, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Hlavným cieľom školenia je prehĺbenie poznatkov zákona o dani z príjmov právnických osôb a jeho praktická implementácia do vašej účtovnej a ekonomickej praxe.
Obsah školenia:
 • Novinky v ERP
  • zavedenie e-kasy (základné pojmy)
  • kto je povinný používať e-kasu
  • vyhotovovanie dokladov cez e-kasu
  • vyhotovovanie paragónov
  • ako prejsť na e-kasu
  • čo ak nie je prístup k internetu
  • povinnosti podnikateľa
  • jednoúčelové poukazy a e-kasy
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
 • Odpisovanie dlhodobého majetku
  • ocenenie majetku z účtovného a daňového hľadiska (vstupná cena ako pojem na účely odpisovania majetku)
  • zaradenie a odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska
  • možnosť prerušenia odpisovania majetku (kedy povinnosť)
  • technické zhodnotenie verzus oprava
  • vyradenie majetku a zostatková cena ako daňový resp. nedaňový výdavok (predaj, škoda, likvidácia, darovanie, bezplatné odovzdanie)
 • Nákup majetku daň z príjmov
  • bezodplatné dodanie majetku (na súkromné používanie platiteľom, zamestnancom, darovanie, obchodná vzorka, reklamný predmet) - vplyv na daňovú povinnosť platiteľa, daňová uznateľnosť výdavku
  • strata, krádež, škoda na majetku a vplyv na DPH (vznik daňovej povinnosti), daňová uznateľnosť výdavku
 • Nájomné vzťahy
  • odpis verzus príjem s prenájmu u prenajímateľa
  • výdavky spojené s prenájmom u prenajímateľa a nájomcu
  • technické zhodnotenie vykonané nájomcom (daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu)
  • operatívny prenájom a odkúpenie predmetu nájmu
  • finančný prenájom a daňový dopad (obstaranie, odpisovanie, postúpenie, nesplácane a odobratie
 • Zrážková daň - povinnosti vyplývajúce zo zrážkovej dani
  • kedy je nutné vykonať zrážkovú daň (základné princípy)
  • prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
  • vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
  • sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
  • vyplácanie podielov na zisku v tuzemsku a do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k. s. a v. o. s. )
  • odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR (§ 16 ods. 1 písm. c verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10),
  • zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
  • úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dani, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecné platné aj pre tuzemsko)
 • Výdavky na reklamu
  • reklama objednaná u neziskových organizácii
  • reklama - výdavok daňovo uznaný až po zaplatení?
  • podpora predaja a daňový výdavok (bezplatné odovzdanie výhry)
 • Predaj podniku a daňový dopad u predávajúceho a kupujúceho (pohľad DzP)
 • Opravné položky a odpis pohľadávky
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás