Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 5. 2. 2019

Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie
Ing. Vladimír Ozimý, 5. 2. 2019, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Pripravili sme pre Vás školenie, na ktorom sa dozviete všetky náležitosti potrebné pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dozviete sa informácie, komu a kedy vyplýva povinnosť podať daňové priznanie, ako vypĺňať daňové priznanie krok za krokom a na čo si dávať pozor. Budeme sa zaoberať najčastejšími daňovými výdavkami, s ktorými sa stretáva väčšina firiem a zároveň si povieme ako ich správne zahrnúť do základu dane.
Obsah školenia:
 • Daňové priznanie a účtovná závierka
  • Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
  • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)
  • Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcii
  • Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
  • Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania
  • Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)
 • Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium UJ
  • Zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  • Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky,
  • Lehota na podanie účtovnej závierky
  • Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky
  • Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie
  • Zverejnenie v registri účtovných závierok
 • Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky.
  • Účtovné a zdaňovacie obdobie
  • Vyplatenie likvidačného zostatku
 • Elektronická komunikácia povinnosť verzus právo
 • Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch
  • Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
  • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
  • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
  • Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
  • Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
  • Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní zo zaúčtovaním
  • Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dopad
  • Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
  • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
  • Posúdenie daňových a účtovných odpisov
  • Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom.
  • Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dopad
  • Špecifické výdavky testované na základ dane( nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
  • Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
  • Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku,)
 • Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
 • Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
 • Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
 • Asignačná daň pre neziskový sektor
 • Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás