Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 6. 6. 2019

Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby
Ing. Bc. Jana Acsová, 6. 6. 2019, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Hlavným cieľom školenia je prehĺbenie poznatkov zákona o dani z príjmov najmä vzhľadom na ustanovenia týkajúce sa fyzických osôb a jeho praktická implementácia do vašej účtovnej a ekonomickej praxe.
Obsah školenia:
 • Právne východiská dane z príjmov fyzických osôb:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely so zameraním sa na fyzické osoby
  • systematické členenie zákona
  • základné pojmy (predmet dane, daňové výdavky, zdaniteľný príjem, daňová strata, základ dane)
  • registračná povinnosť fyzickej osoby
  • zisťovanie základu dane z príjmov fyzickej osoby (aktívne príjmy, pasívne príjmy, úprava príjmov a výdavkov, nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy)
  • daňové priznanie fyzickej osoby a:
   • jednoduché účtovníctvo
   • daňová evidencia
   • percentuálne výdavky
   • podvojné účtovníctvo
 • Príjmy spoločníkov a konateľov pri prerozdeľovaní vlastného imania kapitálových obchodných spoločností
 • Podiely na zisku
 • Transferové oceňovanie tuzemské v roku 2019 (princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti, závislá osoba, dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah)
 • Vybrané daňové výdavky a súvisiaca problematika (stravovanie, cestovné, rekreačné poukazy, DPH, dotácie, nájomné, výdavky na reklamné predmety, prirodzené úbytky zásob, likvidácia zásob, daň z motorových vozidiel, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, manká a škody, náhrady od poisťovne, odpisovanie dlhodobého majetku fyzickou osobou)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás