x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Školenie - 13. 2. 2019

Školenie: Daň z príjmov právnických osôb

Popis školenia:
Hlavným cieľom školenia je prehĺbenie poznatkov zákona o dani z príjmov právnických osôb a jeho praktická implementácia do vašej účtovnej a ekonomickej praxe.
Obsah školenia :
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely najmä zákon č. 344/2017 Z. z., č. 264/2017 Z. z., č. 63/2018 Z. z., č. 213/2018 Z. z., č. 368/2018 Z. z. a ostatné známe aktualizácie na rok 2019:
  • systematické členenie zákona o dani z príjmov a základné pojmy (predmet dane, zdaniteľný príjem, daňové výdavky, základ dane, daňová strata, závislá osoba, daňovník nezmluvného štátu)
  • zisťovanie základu dane z príjmov
  • účtovné východiská pre zisťovanie základu dane z príjmov, účtovné a daňové rozlíšenie nákladov a výnosov, účtovné odhady
  • dividendy a daňové povinnosti s tým súvisiace
  • kapitálový fond z príspevkov
  • práca s pohľadávkami (opravné položky, odpis, predaj)
  • sponzoring, reklama
 • Kontrolované transakcie a požiadavky na dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.
 • Daňové posúdenie rezerv (nevyfakturované dodávky, účtovníctvo a audit, reklamácie, mzdy za nevyčerpanú dovolenku, odmeny).
 • Daňové posúdenie opravných položiek (pohľadávky, zásoby).
 • Daňové priznanie právnických osôb za rok 2018:
  • praktické otázky k daňovému priznaniu (kto podáva, v akej lehote sa podáva, aké druhy DP poznáme, sankcie za nepodanie priznania a omeškanie s úhradou dane, preddavky)
  • úprava výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov
  • položky zvyšujúce základ dane z príjmov
  • položky znižujúce základ dane z príjmov
  • základ dane/daňová strata
  • daňová licencia
  • transakcie so závislými osobami
  • výdavky po zaplatení
  • nedaňové výdavky
Základné údaje o školení
Miesto konania: Žilina
NIE STE zo Žiliny? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Dom odborov spol. s.r.o.
Antona Bernoláka 51
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás