Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 17. 1. 2019

Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb
Ing. Bc. Jana Acsová, 17. 1. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Pripravili sme pre Vás školenie, na ktorom sa dozviete všetky náležitosti potrebné pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dozviete sa informácie, komu a kedy vyplýva povinnosť podať daňové priznanie, ako vypĺňať daňové priznanie krok za krokom a na čo si dávať pozor. Budeme sa zaoberať najčastejšími daňovými výdavkami, s ktorými sa stretáva väčšina firiem a zároveň si povieme ako ich správne zahrnúť do základu dane.
Obsah školenia:
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely najmä zákon č. 344/2017 Z. z., č. 264/2017 Z. z., č. 63/2018 Z. z., č. 213/2018 Z. z., č. 368/2018 Z. z. a ostatné známe aktualizácie na rok 2019:
  • systematické členenie zákona o dani z príjmov a základné pojmy (predmet dane, zdaniteľný príjem, daňové výdavky, základ dane, daňová strata, závislá osoba, daňovník nezmluvného štátu)
  • zisťovanie základu dane z príjmov
  • účtovné východiská pre zisťovanie základu dane z príjmov, účtovné a daňové rozlíšenie nákladov a výnosov, účtovné odhady
  • dividendy a daňové povinnosti s tým súvisiace
  • kapitálový fond z príspevkov
  • práca s pohľadávkami (opravné položky, odpis, predaj)
  • sponzoring, reklama
 • Kontrolované transakcie a požiadavky na dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.
 • Daňové posúdenie rezerv (nevyfakturované dodávky, účtovníctvo a audit, reklamácie, mzdy za nevyčerpanú dovolenku, odmeny).
 • Daňové posúdenie opravných položiek (pohľadávky, zásoby).
 • Daňové priznanie právnických osôb za rok 2018:
  • praktické otázky k daňovému priznaniu (kto podáva, v akej lehote sa podáva, aké druhy DP poznáme, sankcie za nepodanie priznania a omeškanie s úhradou dane, preddavky)
  • úprava výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov
  • položky zvyšujúce základ dane z príjmov
  • položky znižujúce základ dane z príjmov
  • základ dane/daňová strata
  • daňová licencia
  • transakcie so závislými osobami
  • výdavky po zaplatení
  • nedaňové výdavky
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás