Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 3. 5. 2018

Aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov. Daňové a nedaňové výdavky.
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 3. 5. 2018, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Popis školenia:
Cieľom seminára je poskytnúť informácie potrebné k správnej aplikácii legislatívnych ustanovení zákona o dani z príjmov v podnikateľskej praxi subjektov. Pozrieme sa na najčastejšie aplikačné chyby a problémy, ktoré môžu vznikať pri interpretácii zákona. Školenie vám pomôže správne posúdiť daňové a nedaňové výdavky a bez problémov určiť výšku základu dane.
Obsah školenia:
 • Vybrané zmeny týkajúce sa PO účinné od 01.01.2018
  • Úprava definície závislých osôb
  • Zavedenie novej definície subjektu, ústredia, konečného príjemcu príjmu a digitálnej platformy
  • Rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR
  • Rozšírenie okruhu príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (odplata za poskytnuté služby dosiahnutá napr. prostredníctvom digitálnej platformy)
  • Rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a v súvislosti s tzv. vnorenými nehmotnými aktívami
  • Zdanenie pri obchode spoločnosti týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR (implementácia ATAD)
  • Nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Technické zhodnotenie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť
  • Úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
 • Daňový výdavok
  • Definícia daňového výdavku
  • Vybrané výdavky (náklady), ktoré sú akceptované zákonom o dani z príjmov
 • Položky zvyšujúce základ dane
  • Definícia daňového výdavku
  • Vybrané výdavky (náklady), ktoré nie sú akceptované zákonom o dani z príjmov
  • Limitované daňové výdavky
  • Náklady uznané až po zaplatení
  • Položky upravujúce základ dane v súvislosti s dlhodobým majetkom
  • Položky upravujúce základ dane v súvislosti s pohľadávkami
  • Položky upravujúce základ dane v súvislosti so záväzkami a rezervami
  • Položky upravujúce základ dane v súvislosti so zásobami
  • Manká a škody
 • Položky znižujúce základ dane
 • Opravy chýb minulých období
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás