Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 22. 5. 2018

Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch
Ing. Ján Minarský, 22. 5. 2018, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Ján Minarský
Popis školenia:
Cieľom seminára je poskytnúť informácie potrebné k správnej aplikácii legislatívnych ustanovení zákona o dani z príjmov v podnikateľskej praxi subjektov. Pozrieme sa na najčastejšie aplikačné chyby a problémy, ktoré môžu vznikať pri interpretácii zákona. Školenie vám pomôže správne posúdiť daňové a nedaňové výdavky a bez problémov určiť výšku základu dane.
Obsah školenia:
 • Definícia základných pojmov ( nová definícia daňovníka s neobmedzenou povinnosťou, daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňovník členského štátu EÚ, daňovník zmluvného a daňovník nezmluvného štátu, závislá osoba, kontrolovaná transakcia)
 • Podiely na zisku ako príjem ktorý je a ktorý nie je predmetom dane
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (odpočítateľné a pripočítateľné položky, príjmy nezahrňované do základu dane, záväzky vzťahujúce sa k daňovým výdavkom a ich zahŕňanie do základu dane, zmarená investícia a jej zahrňovanie do základu dane, nepeňažný príjem vlastníka prenajímanej veci z dôvodu technického zhodnotenia, oprava chýb minulých zdaňovacích období vo vzťahu k dodatočnému daňovému priznaniu, výdavky zahŕňajúce sa do základu dane pod podmienkou ich zaplatenia).
 • Daňovo uznané výdavky (odpis pohľadávky, opravná položka k pohľadávkam, výdavky na reklamu vrátane výdavkov na reklamné predmety, daň z pridanej hodnoty, rezervy a opravné položky, škoda, zostatková cena vyradeného hmotného majetku z dôvodu likvidácie alebo predaja, členský príspevok vyplývajúci z povinného alebo nepovinného členstva)
 • Daňovo neuznané výdavky (obstarávacie cena cenných papierov a obchodných podielov, výdavky na vyplácané podiely na zisku, zostatková cena vyradeného majetku z dôvodu daru alebo škody, daň zaplatená za iného daňovníka, výdavky na reklamné predmety).
 • Daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane (príjmy majúce zdroj na území Slovenska a ich zdaňovanie pri platbách do zahraničia, medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia ich vplyv na zdaňovanie platieb do zahraničia, zrážková daň pri platbách v tuzemsku)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás