Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 6. 2. 2018

Daňové výdavky PO a daňové priznanie v roku 2017
Ing. Vladimír Ozimý, 6. 2. 2018, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Pripravili sme pre vás školenie, ktoré obsahuje všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dozviete sa kto a kedy je povinný podávať daňové priznanie, ako postupovať pri vypĺňaní riadok po riadku a na čo si dávať pozor. Zameriame sa na najčastejšie daňové výdavky, s ktorými sa stretáva väčšina firiem a povieme si ako ich správne zahrnúť do základu dane.
Obsah školenia:
 • Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie právnických osôb
  • Určenie zdaňovacieho obdobia
  • Kto je povinný podať daňové priznanie
  • Lehota na podanie daňového priznania
  • Dodatočné daňové priznanie, oprava chýb minulých účtovných období
 • Rozobratie daňového priznania na vzore tlačiva
  • Pripočítateľné a odpočítateľné položky k základu dane
  • Daňová povinnosť a daňová licencia
  • Uplatnenie daňovej straty
 • Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku)
  • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancov
  • Poskytnutie automobilu na súkromné účely (z pohľadu dane z príjmov aj DPH)
  • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné) – z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov
 • Nájomné vzťahy z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
  • Výpožička (z pohľadu dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
  • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
  • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
  • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
  • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)
 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
 • Povinnosti platiť daň
  • Preddavky na daň z príjmov a vysporiadanie daňovej povinnosti
  • Zrážková daň, zrazenie, odvedenie a oznámenie (tuzemské zrazenie dane, úhrada do zahraničia)
 • Podiely na zisku
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás