x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 28. 9. 2017

Daňový výdavok 2017 v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov u právnických osôb
Ing. Vladimír Ozimý, 28. 9. 2017, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:

Nevyhnutné informácie pre každého účtovníka či ekonóma. Ktoré výdavky/náklady je možné zaradiť do základu dane a ktoré naopak budú znamenať pripočítateľné položky? Aké podmienky je potrebné splniť pre daňovú uznateľnosť výdavku? Špičkový lektor vás v rámci odborného školenia pripraví na každodennú prax a prinesie konkrétne odpovede na Vaše otázky. Bude sa venovať najčastejším druhom nákladov, s ktorými sa podniky stretávajú. Pripravte sa na koniec daňového roka už teraz a naučte sa správne aplikovať zákon o dani z príjmov vo vašej praxi.

Obsah školenia:
 • Základné pojmy na daňové účely (daňový výdavok, zdaniteľný príjem, základ dane, príjem...)
 • Paušalizácia výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
 • Výdavky na reklamu, obchodné vzorky a reklamné predmety
 • Špecifikácia daňového výdavku podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a to najmä:
  • Odpisy majetku nadobudnutého aj bezodplatne (určenie vstupnej ceny)
  • Výdavky na používanie motorového vozidla - PHL, daň z motorových vozidiel, poistky, používanie motorového vozidla zamestnacom
  • Postúpenie a odpis pohľadávok (napr. dlžník zaniknutý ex offo)
  • Škoda
  • Benefity pre zamestancov (napr. vitamínové balíčky)
  • Výdavky na stravovanie zamestnancov
  • Pitný režim a pracovné oblečenie
 • Výdavky spojené s prenájmom u prenajímateľa a nájomcu
 • Rezervy ako špecifický daňový výdavok
 • Vybraný okruh nedaňových výdavkov ako pokuty, penále, likvidácia tovaru...
 • Definícia príslušenstva k pohľadávke
 • Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky ako daňovo uznaný náklad ( úroky z omeškania, zmluvné úroky )
 • Úprava základu dane pri vyčíslení výsledku hospodárenia (pripočítateľné a odpočítateľné položky od základu dane) a to najmä
  • Záväzky po splatnosti
  • Kurzové rozdiely
  • Opravy chýb minulých účtovných období
  • Výdavky zahrňované do základu dane po zaplatený
  • Softvér nájom verzus tovar
  • inventúrne prebytky, zmarené investície
 • Uplatňovanie daňovej straty (aj u právneho nástupcu)
 • Dividendy u právnických osôb
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás