x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 15. 2. 2017

Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelizácii k 1.1.2017
Ing. Ján Minársky, 15. 2. 2017, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Ján Minársky
Obsah školenia:
 • Zdaniteľné obchody ktoré sú predmetom dane a zdaniteľné obchody ktoré nie sú predmetom dane
 • Miesto zdaniteľného obchodu (miesto dodania tovaru, miesto dodania služby, miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, miesto dovozu tovaru)
 • Základ dane zdaniteľného obchodu (základ dane pri dodaní tovaru a služby, základ dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a pri dovoze tovaru)
 • Okamih vzniku daňovej povinnosti (daňová povinnosť pri dodaní tovaru alebo služby vrátane daňovej povinnosti pri opakovane dodávanom tovare alebo službe a vrátane daňovej povinnosti pri dodaní tovaru do iného členského štátu, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu)
 • Vznik práva na odpočítanie dane a podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • Nadmerný odpočet a lehoty na jeho vrátenie
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane (prípady kedy je osobou povinnou platiť daň dodávateľ tovaru alebo služby a prípady kedy je osobou povinnou platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo služby)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás