x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 8. 2. 2017

Daňová závierka PO za rok 2016 (vyplnenie daňového priznania na príklade fiktívnej právnickej osoby)
Ing. Ján Minársky, 8. 2. 2017, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Ján Minársky
Obsah školenia:
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane ( úprava z dôvodu nedodržania podmienok finančného prenájmu, odpočítateľné a pripočítateľné položky, príjmy nezahrňované do základu dane, záväzky vzťahujúce sa k daňovým výdavkom, zmarená investícia, nepeňažný príjem vlastníka prenajímanej veci z dôvodu technického zhodnotenia, oprava chýb minulých zdaňovacích období vo vzťahu k dodatočnému daňovému priznaniu).
 • Daňovo uznané výdavky (odpis pohľadávky, opravná položka k pohľadávkam, výdavky na reklamu vrátane reklamných predmetov, daň z pridanej hodnoty, rezervy a opravné položky, škoda, zostatková cena vyradeného hmotného majetku z dôvodu likvidácie alebo predaja, členský príspevok vyplývajúci z povinného alebo nepovinného členstva)
 • Daňovo neuznané výdavky (obstarávacie cena cenných papierov a obchodných podielov, výdavky na vyplácané podiely na zisku, zmarená investícia, výdavky na reklamné predmety zostatková cena vyradeného majetku z dôvodu daru alebo škody, daň zaplatená za iného daňovníka).
 • Daňová licencia v roku 2016, odpočítanie zaplatenej daňovej licencie za rok 2014 a 2015 od daňovej povinnosti za rok 2016
 • Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. januáru 2017 a jej vplyv na základ dane za rok 2016 (vyčíslenie rozdielu ovplyvňujúceho základ dane závislej osoby v kontrolovanej transakcii, dobrovoľná úprava základu dane závislej osoby, nové znenie § 17 ods. 19 písm. b)
 • Zdaňovanie podielov na zisku (fyzických a právnických osôb) prostredníctvom zrážkovej dane alebo prostredníctvom osobitného základu dane, vykázaných za účtovné obdobia:
  • do 31. decembra 2003
  • od 1.1.2004 do 31. decembra 2016
  • po 31. decembri 2016
  ktoré budú vyplatené po 31. decembri 2016
 • Vyplnenie daňového priznania na príklade fiktívnej právnickej osoby
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás