x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 8. 2. 2017

Daň z príjmov právnických osôb (praktický príklad na vyplnenie daňového priznania)
Ing. Bc. Jana Acsová, 8. 2. 2017, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Obsah školenia:
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely najmä 333/2014 Z. z., 253/2015 Z. z. a novela účinná od 1. 1. 2017 č. 341/2016 Z. z.:
  • systematické členenie zákona o dani z príjmov a základné pojmy (predmet dane, zdaniteľný príjem, daňové výdavky, základ dane, daňová strata, závislá osoba, daňovník nezmluvného štátu)
  • zisťovanie základu dane z príjmov (položky znižujúce základ dane, položky zvyšujúce základ dane)
  • účtovné a daňové rozlíšenie nákladov a výnosov najmä: spätný leasing, zmarená investícia, výdavky po zaplatení, úhrada výdavkov na normy a certifikáty, daňová licencia
  • dividendy právnickej osoby
 • Kontrolované transakcie a požiadavky na dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.
 • Daňové posúdenie rezerv (nevyfakturované dodávky, účtovníctvo a audit, reklamácie, mzdy za nevyčerpanú dovolenku, odmeny).
 • Práca s dlhodobým majetkom (odpisovanie, prenájom, technické zhodnotenie, opravy a udržiavanie)
 • Daňové posúdenie opravných položiek (pohľadávky, zásoby).
 • Reklama a sponzoring v športe.
 • Vybrané oblasti z praxe podnikateľských subjektov.
 • Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás