x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 16. 5. 2017

Daňový špecialista 2017 - Daň z príjmov právnických osôb so zameraním na medzinárodné zdaňovanie (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017)
Na tomto školení sa budeme venovať aj zmenám tykajúcich sa Elektronických schránok v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017
Ing. Vladimír Ozimý, 16. 5. 2017, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:
 • Základné pojmy
  • Vymedzenie pojmu závislých osôb a kontrolovaná transakcia a dopad na základ dane u závislých osôb v tuzemsku (transferové oceňovanie aj na príkladoch)
  • Ostatné základné pojmy z daňového hľadiska
 • Podiely na zisku po 1.1.2017
  • Podiely na zisku právnických osôb
  • Podiely na zisku fyzických osôb (obchodné spoločnosti, pozemkové spoločenstvo)
  • Vyrovnací podiel a likvidačný zostatok a daňový dopad
 • Vybraný okruh problematiky týkajúcej sa úpravy základu dane
  • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
  • Oprava chýb minulých účtovných období
  • Neplatenie záväzkov
  • Pohľadávky po splatnosti a daňová optimalizácia pri riadení pohľadávok
  • Výdavky vzťahujúce sa k prenájmu (odpisy, ostatné výdavky) - u nájomcu a prenajímateľa
  • Paušalizácia výdavkov
  • Predaj a likvidácia hmotného majetku a daňová uznateľnosť. Pohľad aj na finančný prenájom a jeho postúpenie
  • Nedaňové výdavky (likvidácia tovaru, dorub DPH, manká a škody...)
 • Zrážková daň
  • Zrážková daň v tuzemsku a povinnosti platiteľa dane
  • Zrážková daň pri úhrade platieb do zahraničia (pohľad na zmluvu OECD o zamedzení dvojitého zdaneni
 • Poskytnutíe pôžičky a úveru medzi závislými osoba a dopad na daňovú uznateľnosť úrokov u príjemcu pôžičky
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás