x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 17. 1. 2017

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky
Ing. Vladimír Ozimý, 17. 1. 2017, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:

Účtovná závierka

 • uzavretie účtovných kníh
 • zostavenie účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • prechod medzi jednotlivými veľkostnými kritériami ÚJ
 • lehota na podane účtovnej závierky
 • lehota na schválenie účtovnej závierky a lehota na jej oznámenie
 • zverejnenie v registri účtovných závierok
 • sankcie z nepodania účtovnej závierky, riziká voči obchodným spoločnostiam (výmaz z OR SR)

Daňové priznanie (na praktickom príklade vyplnenia DP)

 • lehota na podanie daňového priznania
 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 • vzor daňového priznania a praktický príklad na vyplnenie daňového priznania
  • vyznačenie závislých osôb
  • daňová licencia
  • nezahrnovanie kurzových rozdielov
  • identifikácia ekonomickej činnosti
  • výdavky a príjmy podliehajúce zrážkovej dani a vplyv na základ dane
 • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
  • závislé osoby a úprava základu dane (oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane)
  • pohonné látky a vplyv na základ dane
  • reklamné predmety ako daňovo uznaný, resp. neuznaný výdavok (reklama verzus reklamné predmety)
  • výdavky daňovo uznané až po zapatení a úprava základu dane
  • opravné položky a rezervy ako daňový, resp. nedaňový výdavok a vplyv na základ dane
  • nezaplatené záväzky a vplyv na základ dane
  • pokuty, penále, dary a iné výdavky, ktoré majú vplyv na základ dane
  • likvidácia zásob a úprava základu dane (likvidácia tovaru, materiálu)
  • uplatnenie odpisov v daňovom priznaní (prerušenie, predaj hmotného majetku, prenájom)
  • výdavky daňovo uznané vo väzbe na výšku základu dane (sponzorské, členské príspevky, odpisy luxusných motorových vozidiel)
  • limitované daňové výdavky ako výdavky na vymáhanie pohľadávok, predaj obchodného podielu, cenných papierov a iné
  • odpis pohľadávok a daňový vplyv na základ dane
 • uplatnenie daňovej straty
 • vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí, zápočet dane zo zdrojov v zahraničí
 • výpočet daňovej povinnosti
 • výpočet preddavkov na daň z príjmov právnických osôb a vyrovnanie nedoplatku, prípadne preplatku na dani z príjmov
 • uplatnenie asignačnej dane, podmienky, výpočet u právnickej osoby
 • sankcie z nepodania daňového priznania, oneskorená úhrada daňovej povinnosti, oneskorené vrátenie preplatku na dani z príjmov
 • rozdelenie výsledku hospodárenia, ktorým je zisk (zákonné podmienky, zdanenie, odvody zdravotného poistenia od 1. 1. 2017)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás