Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 22. 5. 2018

Aplikačné problémy dane z príjmov v praxi
Ing. Vladimír Ozimý, 22. 5. 2018, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Cieľom seminára je poskytnúť informácie potrebné k správnej aplikácii legislatívnych ustanovení zákona o dani z príjmov v podnikateľskej praxi subjektov. Pozrieme sa na najčastejšie aplikačné chyby a problémy, ktoré môžu vznikať pri interpretácii zákona.. Budeme sa venovať aj špecifikám nájomných vzťahov a vzťahov závislých osôb.
Obsah školenia:
 • Daňový výdavok a vybrané aplikačné problémy v praxi
  • Paušalizácia výdavkov
  • Výdavky daňovo uznané po zaplatení
  • Opravné položky k pohľadávkam
  • Odpis pohľadávok
  • Rezervy ako daňový výdavok
  • Oprava chýb minulých účtovných období
  • Záväzky po splatnosti
  • Výpožička a daňový dopad u poskytovateľa a užívateľa
 • Obchodný majetok a výdavky s ním spojené
  • Oprava verzus technické zhodnotenie
  • Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku (zaradenie, metóda, budovy)
  • Prerušenie odpisovania (právo verzus povinnosť)
  • Zostatková cena a daňový výdavok (predaj, likvidácia , škoda)
 • Nájomné vzťahy
  • Odpis verzus príjem s prenájmu
  • Výdavky spojené s prenájmom
  • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom (daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu)
  • Operatívny prenájom a odkúpenie predmetu nájmu
  • Finančný prenájom a daňový dopad (obstaranie, odpisovanie, postúpenie, nesplácanie a odobratie)
 • Závislé vzťahy
  • Pojem závislé osoby
  • Kontrolovaná transakcia
  • Základné princípy vedenia transferovej dokumentácie (lehoty, pokuty, povinnosť)
  • úprava základu dane
  • Vybrané prípady a daňový dopad (pôžičky, predaj majetku, prenájmy)
 • Zrážková daň týkajúca sa vzniku stálych prevádzkarní cez digitálne platformy (Uber, booking.com) - riziká, povinnosť, medzinárodný aspekt, komunikácia so správcom dane
  • Zrážková daň a autorský honorár
 • Fyzické osoby
  • Zdaňovanie manželov (príjmy BSM)
  • Príležitostná činnosť u FO
  • Predaj nehnuteľností
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás