Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 5. 12. 2019

Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH
Ing. Vladimír Ozimý, 5. 12. 2019, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:
 • Definícia dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska
  • Dlhodobý nehmotný majetok
  • dlhodobý hmotný majetok
  • dlhodobý finančný majetok
 • Majetok obstarany formou finančného prenájmu
  • Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
  • Predčasné odkúpenie predmetu lízingu
  • Postúpenie lízingu a problémy v praxi
  • Odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
  • Spätný lízing a DPH
  • Lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou
  • Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu
 • Prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok
  • Vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
  • Úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena
  • Prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť
  • Zaraďovanie majetku
 • Deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia z účtovného a daňového hľadiska
  • Definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku
  • Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely
 • Odpisovanie hmotného majetku
  • Účtovné hľadisko odpisovania majetku
  • Daňového hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania)
  • Zaraďovanie budov do odpisových skupín
  • špecifické hmotný majetok a odpisovanie časovou a výkonovou metodou
 • Technické zhodnotenie dlhodobého majetku
  • Definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
  • Technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko) - technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
  • Technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
  • Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu
 • Zaradovanie, oceňovanie a odpisovanie inventúrnych prebytkov
 • Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostastková cena pri predaji, likvidácii a škode (vyradenie majetku)
  • Pohľad z účtovníctva a Pohľad dane z príjmov
  • Pohľad dane z pridanej hodnoty - Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH; Predaj budovy - správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti
  • Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle
 • Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás