Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 4. 12. 2019

Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu
Ing. Vladimír Ozimý, 4. 12. 2019, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:
 • Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou
  • výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
  • nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb ako wellnes...)
  • výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzu metodický prístup finančnej správy
  • právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
  • zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
  • cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
  • konateľ a spoločník na pracovnej ceste - práva, povinnosti a vplyv na základ dane
 • Nesplácanie záväzkov a dopad na základ dane, pohľadávky po splatnosti
  • neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
  • odpis neuhradených záväzkov ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné) a vplyv na základ dane
  • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
  • opravné položka, postúpenie a odpis pohľadávky
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
  • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
  • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kaptiálových fondov, dopad na spoločníka
  • dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
  • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie
  • vyplatenie dividedny členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane
 • Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky
  • reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno-daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) - bezplatné dodanie tovaru a služby
  • reklamné predmety z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
  • obchodné vzorky z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
 • Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska
  • prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
  • Refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
  • Refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
  • technické zhodnotenie verzus oprava
  • licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu
 • Oprava základ dane z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • oprava chýb minulých účtovných období a dopad na základ dane a účtovný princíp
  • oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
  • oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH
  • Zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás