Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 19. 11. 2019

Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH.
Ing. Vladimír Ozimý, 19. 11. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:
 • Pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť
  • Kto je zdaniteľnou osobou na účely zákona o DPH
  • Používanie majetku a vplyv na ekonomickú činnosť
  • Slobodné povolania, práca a iné činnosti
 • Obrat na účely DPH od 1.1.2019 a navrhovaný od 1.1.2020
  • Definícia obratu (ktorý dátum je dôležitý na počítanie obratu na faktúre). Aký má vplyv na obrat vedenie účtovníctva. Sledovanie obratu najmä fyzickou osobou pri prenájmoch, finančných službách...
  • Obrat zakladajúci povinnosť registrácie, riziková skupina fyzické osoby vlastniace nehnuteľnosti, ktoré vo všeobecnosti nekonajú ako zdaniteľné osoby
  • Oneskorená registrácia a riziká s ňou spojené
  • Obrat na účely zdaňovacieho obdobia
  • Obrat na účely zrušenia registrácie
  • Obrat na účely osobitného zdaňovania pri prijatí platby
  • Obrat na účely zásielkového predaja
 • Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru
  • Čo sa chápe dodaním tovaru
  • Bezplatné dodanie tovaru
  • Miesto dodania tovaru podľa § 13
 • Dodanie a nadobúdanie tovaru v EU (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)
  • Čo je nadobúdaním tovaru z EU, problém nadobudnutia tovaru v hodnote dosahujúcej 14 000 eur osobou neregistrovanou pre daň (kúpa auta z EU podnikateľom, ktorý nie je registrovaný ako platiteľ DPH ani iným spôsobom)
  • Miesto nadobúdania tovaru v EU podľa § 17
  • Oslobodené dodanie v rámci EU, splnenie zákonných podmienok
  • Premiestnenie tovaru v rámci EU na účely podnikania
  • Trojstranný obchod a reťazový obchod v EU a daňové dopady
 • Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)
  • Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
  • Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami a nehnuteľnosť sa nachádza v inom členskom štáte
  • Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
  • Digitálne služby so zmenami od 1.1.2019
  • Manažerské, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EU a tretích štátoch
  • Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku
 • Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)
  • Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
  • Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
  • Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
  • Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EU a služby z EU (§ 7 a § 7a)
 • Vykazovanie dodania služby a tovaru v kontrolnom výkaze a súhrnnom výkaze podľa charakteru dodávky
  • Kto podáva KV a SV a lehoty, sankcie
  • Uvedenie dodávky v tuzemsku, do EU, do tretích štátov do KV alebo SV podľa charakteru na konkrétnych príkladoch-
 • Fakturačné princípy
  • Fakturácia a jej princípy
   • Faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, riadna faktúra)
   • Faktúra ako účtovný doklad pre účely zaúčtovania
   • Faktúra ako preukázateľný doklad pre účely obhajoby daňového výdavku
  • Povinnosť a lehota na vyhotovenie faktúry
   • Kto je povinný vyhotoviť faktúru
   • Zákonná lehota podľa zákona o DPH
   • Nesplnenie lehoty a možné sankcie
   • Kedy nie je zdaniteľná osoba povinná vyhotoviť faktúru
   • Môže faktúru vyhotoviť aj niekto iný ako dodávateľ?
  • Pojem súhrnná faktúra aké podmienky musia byť splnené podľa zákona
   • Súhrnná faktúra zo zákona a názor FRSR
  • Uchovávanie faktúr na účely zákona a faktúra v cudzej mene
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás