Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 7. 11. 2019

Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi
Ing. Vladimír Ozimý, 7. 11. 2019, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:
 • Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od. 1.1.2020 a porovnanie sumár od 1.1.2019)
  • Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
  • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách).
  • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
  • Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
  • Bezplatné dodanie tovaru a zmeny v oblasti dodávok pri tovare s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
  • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
  • Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %. Prenájom verzus ubytovacia služba
  • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
  • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
  • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obastarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
  • Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
  • Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
  • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
 • Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2019 a od 1.1.2020
  • Zosumarizovanie zmien od 1.1.2019 (daňový bonus, inštitút štipendii, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13 a 14 platu. daňovo uznané výdavky po zaplatení)
  • zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich,
  • Zmeny v oblasti odpisovania majetku - rýchlejšie odpisovanie elektromobilov,
  • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
  • možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
  • zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení,
  • Zmeny v oblasti výpožičky,
  • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov,
  • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na dani z príjmov,
  • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania,
  • zmeny v registrácii daňovníkov
 • Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch
  • nadobnutie motorového vozidla z EU a povinnosť registrácie sa v tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platietľom) a nesplnenie si tejto povinnosti - Dopad na DPH
  • Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dopad
  • Skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva
  • Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme
  • Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dopad pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka
  • Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dopad z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku
  • Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dopad
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás