Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 29. 5. 2019

Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy
Ing. Vladimír Ozimý, 29. 5. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Školenie je určené pre ekonómov a účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť a prehĺbiť svoje znalosti zákona o dani z pridanej hodnoty. Na školení sa budeme aj venovať dôležitým zmenám v zákone od roku 2019, aby ste boli včas pripravení na ich aplikáciu vo vašej profesionálnej praxi.
Obsah školenia:
 • Fakturácia a jej princípy
  • Faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, riadna faktúra)
  • Faktúra ako účtovný doklad pre účely zaúčtovania
  • Faktúra ako preukázateľný doklad pre účely obhajoby daňového výdavku
 • Povinnosť a lehota na vyhotovenie faktúry
  • Kto je povinný vyhotoviť faktúru
  • Zákonná lehota podľa zákona o DPH
  • Nesplnenie lehoty a možné sankcie
  • Kedy nie je zdaniteľná osoba povinná vyhotoviť faktúru
  • Môže faktúru vyhotoviť aj niekto iný ako dodávateľ?
 • Pojem súhrnná faktúra, aké podmienky musia byť splnené podľa zákona
  • Súhrnná faktúra zo zákona a názor FR SR
 • Uchovávanie faktúr na účely zákona a faktúra v cudzej mene
 • Dodanie stavby, jej časti a stavebného pozemku
  • Kedy nastáva moment dodania na účely vzniku daňovej povinnosti
  • Princípy dodania stavby, jej časti vrátane stavebného pozemku
   • Kedy odvádza daň dodávateľ, kedy odberateľ a kedy je právo alebo povinnosť uplatniť oslobodenia
   • Oslobodenie dodávky od DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku
  • Dodanie stavieb na bývanie a zmeny od 1. 1. 2019 – byty, apartmány a rodinné domy
 • Nájom a ubytovacie služby
  • Ubytovacie služby a zmena DPH – zložené plnenie, kedy znížená sadzba a kedy základná sadzba DPH
  • Prenájom nehnuteľnosti zdaniteľnej osoby a nezdaniteľnej osoby a prenájom bytov, rodinného domu, apartmánov
  • Oprava základu dane (opravná faktúra), základné princípy a poukázanie na pravidlá pri vyúčtovaní energií popri nájomnom, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií, právo na odpočítanie dane. Pohľad u prenajímateľa a nájomcu, uvádzanie v kontrolnom výkaze a v DP
 • Právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51, povinnosť mať faktúru
  • Zákonné podmienky na uplatnenia práva na odpočítanie dane
  • Pomerné odpočítanie dane a vplyv na zmenu pomeru počas používania od 1. 1. 2019
  • Koeficient, jeho výpočet a povinnosti platiteľa od 1. 1. 2019
  • Formálne právo na odpočet DPH (povinnosť mať faktúru, neúplná faktúra a právo odpočítania dane, kedy stačí záznamová povinnosť)
  • Uvádzanie prijatých faktúr do kontrolného výkazu
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás