Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 28. 5. 2019

Dodanie tovaru a služby z pohľadu DPH, zdaniteľná osoba, osoba povinná platiť daň a výkazy platiteľa
Ing. Vladimír Ozimý, 28. 5. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Školenie je určené pre ekonómov a účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť a prehĺbiť svoje znalosti zákona o dani z pridanej hodnoty. Na školení sa budeme aj venovať dôležitým zmenám v zákone od roku 2019, aby ste boli včas pripravení na ich aplikáciu vo vašej profesionálnej praxi.
Obsah školenia:
 • Pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť
  • Kto je zdaniteľnou osobou na účely zákona o DPH
  • Používanie majetku a vplyv na ekonomickú činnosť
  • Slobodné povolania, práca a iné činnosti
 • Obrat na účely DPH od 1. 1. 2019
  • Definícia obratu (ktorý dátum je dôležitý na počítanie obratu na faktúre)
  • Obrat zakladajúci povinnosť registrácie
  • Oneskorená registrácia a riziká s ňou spojené
  • Obrat na účely zdaňovacieho obdobia
  • Obrat na účely zrušenia registrácie
  • Obrat na účely osobitného zdaňovania pri prijatí platby
  • Obrat na účely zásielkového predaja
 • Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru
  • Čo sa chápe dodaním tovaru
  • Bezplatné dodanie tovaru
  • Miesto dodania tovaru podľa § 13
 • Dodanie a nadobúdanie tovaru v EÚ (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)
  • Čo je nadobúdaním tovaru z EÚ
  • Miesto nadobúdania tovaru v EÚ podľa § 17
  • Oslobodené dodanie v rámci EÚ, splnenie zákonných podmienok
  • Premiestnenie tovaru v rámci EÚ na účely podnikania
  • Trojstranný obchod a reťazový obchod v EÚ a daňové dosahy
 • Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)
  • Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
  • Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami, ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte
  • Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
  • Digitálne služby so zmenami od 1. 1. 2019
  • Manažérske, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EÚ a tretích štátoch
  • Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku
 • Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)
  • Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
  • Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
  • Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
  • Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EÚ a služby z EÚ (§ 7 a § 7a)
 • Vykazovanie dodania služby a tovaru v kontrolnom výkaze a súhrnnom výkaze podľa charakteru dodávky
  • Kto podáva KV a SV a lehoty, sankcie
  • Uvedenie dodávky v tuzemsku, do EÚ, do tretích štátov do KV alebo SV podľa charakteru na konkrétnych príkladoch
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás