Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 7. 2. 2019

Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019
Ing. Vladimír Ozimý, 7. 2. 2019, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Školenie je určené pre ekonómov a účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť a prehĺbiť svoje znalosti zákona o dani z pridanej hodnoty. Na školení sa budeme venovať všetkým dôležitým zmenám v zákone, aby ste boli včas pripravení na ich aplikáciu vo vašej profesionálnej praxi.
Obsah školenia:
 • Registrácia na účely DPH a zábezpeka pri registrácii od 1. 1. 2019 (zmena v oblasti obratu na účely zákona a rizikových osôb)
 • Zavedenie poukážok a vplyv na princíp DPH (jednoučelové a viacúčelové poukážky - riziko darčekových poukazov)
 • Rizikové osoby a ručenie za daň od 1. 1. 2018
 • Prepravné služby spojené s vývozom tovaru a dovozom tovaru z pohľadu judikatúry ESD a aplikácia v praxi od 1. 1. 2018 (dovoz a vývoz tovaru)
 • Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku zameraný najmä na tovar ako obilniny v kapitolách 10 a 12 a predmety zo železa od 1. 1. 2018 a aplikačné problémy pri vyhotovení faktúr (doklady ERP) s úpravou od 1.1.2019
 • Dodanie stavieb a pozemkov komplexne od 1. 1. 2018 a 1.1.2019 (vznik daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, oslobodené plnenie, zmena účelu), nájomné vzťahy
 • Trojstranný obchod a podávanie súhrnného výkazu od 1. 1. 2018
 • Princípy fakturácie od 1. 1. 2019 (faktúra, povinnosť, obsah, súhrnná faktúra)
 • Zmeny pri zrušení registrácie za platiteľa DPH od 1. 1. 2019
 • Pomerné odpočítanie dane pri hnuteľnom investičnom majetku od 1.1.2019 - väzba na § 49 ods. 5 a § 54d
 • Finančný prenájom od 1.1.2019 - aplikačné problémy
 • Ubytovacie služby a zmena sadzby DPH - ubytovanie so stravou v praxi
 • Bezodplatne dodaný tovar od 1.1.2019
 • Zmeny v záznamovej povinnosti
 • Nárok na odpočítanie dane a aplikačné problémy v praxi
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás