Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 16. 5. 2018

Odpočítanie DPH, prenos daňovej povinnosti a obsahová náplň výkazov k DPH
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 16. 5. 2018, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Popis školenia:
Školenie je zamerané na aplikačné problémy, ktoré vznikajú v praxi podnikateľských subjektov v súvislosti s vykazovaním DPH, vystavovaním potrebných dokladov a evidenciou a následným uplatňovaním nároku na odpočítanie dane. Prejdeme si aj všetky novelizované časti zákona vrátane prenosu daňovej povinnosti, zdaňovania služieb cestovného ruchu a noviniek v oblasti prepravných služieb.
Obsah školenia:
 • Vybrané zmeny v DPH účinné od 01.01.2018
  • Zmeny v úprave dane odpočítanej pri investičnom majetku
  • Úprava vymedzenia trojstranného obchodu a rozšírenie prípadov, pri ktorých je povinnosť podať súhrnný výkaz
  • Zmeny v dodaní tovaru s prenosom daňovej povinnosti
 • Uplatnenie nároku na odpočet DPH
 • Pomerné odpočítanie dane a úprava odpočítanej dane
  • Pomerné používanie majetku
  • Pomerné odpočítanie dane
  • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
  • Predaj nehnuteľnosti s oslobodením od dane a s tým súvisiaca povinnosť úpravy odpočítanej dane
  • Koeficient a jeho výpočet
 • Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane
 • Osoby povinné platiť správcovi daň (prenesenie daňovej povinnosti)
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
  • Stavebné práce (dodanie stavby alebo jej časti, dodanie tovaru s montážou a inštaláciou a čiastkové stavebné práce)
  • Dodanie vybraných druhov tovaru s prenosom daňovej povinnosti
 • Obsahová náplň výkazov
  • Daňové priznanie
  • Kontrolný výkaz
  • Súhrnný výkaz
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás