Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 10. 5. 2018

Fakturácia, oslobodenie od dane, odpočítanie DPH
Ing. Ján Minarský, 10. 5. 2018, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Ján Minarský
Popis školenia:
Školenie je zamerané na aplikačné problémy, ktoré vznikajú v praxi podnikateľských subjektov v súvislosti s vykazovaním DPH, vystavovaním potrebných dokladov a evidenciou a následným uplatňovaním nároku na odpočítanie dane. Dozviete sa tiež všetko potrebné o oslobodených plneniach a taktiež o preukazovaní nároku na oslobodenie od dane pri vývoze tovaru.
Obsah školenia:
 • Faktúra (zjednodušená) faktúra a výkazy súvisiace s DPH (elektronická faktúra a faktúra v listinnej podobe, zákonné podoby zjednodušenej faktúry, preukazovanie vierohodnosti a neporušenosti faktúry, súhrnná faktúra, archivácia faktúry, daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz)
 • Oslobodenie od dane bez nároku na odpočítanie dane (dodanie a prenájom nehnuteľnosti, finančné služby, pri dodaní tovaru pri ktorom nebola odpočítaná daň)
 • Oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu (preukazovanie nároku na oslobodenie príslušnými dokladmi, lehoty v ktorých je platiteľ dane povinný mať tieto doklady, trojstranný obchod)
 • Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru (podľa § 47 ods. 1 alebo podľa § 47 ods. 2, preukazovanie nároku na oslobodenie príslušnými dokladmi, lehoty v ktorých je platiteľ dane povinný mať tieto doklady)
 • Vznik nároku na odpočítanie dane, zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť nárok na odpočítanie dane, podmienky odpočítania dane
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane, prenesenie daňovej povinnosti (pri cezhraničných dodávkach a v tuzemsku), osoby ktoré ručia za daň
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás