Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 30. 1. 2018

Daň z pridanej hodnoty - novelizácia zákona od 1.1.2018 a vybrané problémy v praxi
Ing. Ján Minarský, 30. 1. 2018, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Ján Minarský
Popis školenia:
Školenie je určené pre ekonómov a účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť a prehĺbiť svoje znalosti zákona o dani z pridanej hodnoty. Na školení sa budeme venovať všetkým dôležitým zmenám v zákone, ktoré nadobúdajú účinnosť od roku 2018, aby ste boli včas pripravení na ich aplikáciu vo vašej profesionálnej praxi.
Obsah školenia:
 • Miesto zdaniteľného obchodu ako rozhodujúci faktor či uskutočnený zdaniteľný obchod je predmetom dane alebo nie je predmetom dane (miesto zdaniteľného obchodu pri dodaní tovaru alebo služby, miesto zdaniteľného obchodu pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu alebo pri dovoze tovaru)
 • Okamih vzniku daňovej povinnosti (pri dodaní tovaru alebo služby, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu alebo pri dovoze tovaru)
 • Prenos povinnosti zaplatiť daň z dodávateľa na odberateľa (prenos povinnosti zaplatiť daň zo zahraničného dodávateľa na slovenského odberateľa podľa § 69 ods. 2 a 3 a podľa odseku 6, prenos povinnosti zaplatiť daň zo slovenského dodávateľa-platiteľa dane na slovenského odberateľa-platiteľa dane podľa § 69 ods. 12, rozsudok ESD, ktorý rieši situáciu ak si platiteľ dane odpočíta daň uplatnenú tuzemským dodávateľom namiesto dane ktorú mal uplatniť odberateľ)
 • Podpora predaja (propagácia podpory predaja vo vzťahu k právu na odpočítanie dane)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry po 1. januári 2018 ( zmeny v uplatňovaní dane oproti postupu do 31. decembra 2017)
 • Novelizácia zákona k 1. januáru 2018 (zmeny v oblasti zábezpeky na daň, zmena pri trojstrannom obchode, oslobodenie od dane pri bezplatnom dodaní tovaru formou daru určeného na účel jeho vývozu mimo územie EÚ, zmeny pri osobitnej úprave uplatňovania dane pri, ktorej vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby-§68d, zrušenie limitu 5 000 € pri prenose povinnosti platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g))
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás