x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 10. 10. 2017

DPH v praktických príkladoch, vrátane pripravovaných zmien v roku 2018
Ing. Ján Minársky, 10. 10. 2017, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Ján Minársky
Popis školenia:

Pripravili sme pre Vás odborné školenie na tému dane z pridanej hodnoty, v ktorom získate komplexný prehľad o aktuálnom stave legislatívy a pripravovaných zmenách. Budeme sa venovať aj špecifickým témam ako je premiestnenie tovaru do iného členského štátu alebo prenesenie daňovej povinnosti. Odborný lektor Ing. Ján Minársky Vám zrozumiteľným spôsobom vysvetlí zmeny, ktoré sa chystajú pre rok 2018 a budete pripravení pre vašu ďalšiu prax.

Obsah školenia:
 • Ekonomická činnosť (podnikanie) a zdaniteľná osoba(čo je a čo nie podnikaním v zmysle zákona o DPH, kedy je fyzická osoba zdaniteľnou osobou pri dodaní súkromného majetku v zmysle, rozsudku ESD)
 • Premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu ako dodanie tovaru, ktoré nie je predmetom dane a ako dodanie tovaru, ktoré je predmetom dane (§ 8 ods. 4 a 5 zákona)
 • Faktúra a zjednodušená faktúra (elektronická faktúra a faktúra v listinnej podobe a jej povinný obsah, formy zjednodušenej faktúry a jej povinný obsah, preukazovanie vierohodnosti, a neporušenosti faktúry, súhrnná faktúra, archivácia faktúry)
 • Prenos povinnosti zaplatiť daň z dodávateľa na odberateľa (prenos povinnosti zaplatiť daň zo zahraničného dodávateľa na slovenského odberateľa podľa § 69 ods. 2 a 3 a podľa ods. 6, prenos povinnosti zaplatiť daň zo slovenského dodávateľa-platiteľa na slovenského odberateľa-platiteľa podľa § 69 ods. 12, rozsudok ESD C-564/15, ktorý rieši situáciu ak si platiteľ dane odpočíta daň uplatnenú tuzemským dodávateľom namiesto dane ktorú mal uplatniť odberateľ)
 • Podpora predaja (propagácia na účely podpory predaja vo vzťahu k právu na odpočítanie dane)
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku z dôvodu zmeny účelu jeho použitia (definícia investičného majetku, prípady zmeny účelu použitia investičného majetku, lehoty na úpravu investičného majetku)
 • Daňové priznanie, Kontrolný výkaz, Súhrnný výkaz (lehoty na podanie, riadne, opravné a dodatočné podanie, obsah výkazov)
 • Pripravovaná novelizácia zákona k 1. januáru 2018 (zmeny v oblasti zábezpeky na daň, zmena pri trojstrannom obchode, oslobodenie od dane pri bezplatnom dodaní tovaru formou daru určeného na účel jeho vývozu mimo územie EÚ, zmeny pri uplatňovaní dane cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami, zmeny pri osobitnej úprave uplatňovania dane pri, ktorej vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby-§68d, zrušenie limitu 5 000 € pri prenose povinnosti platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g))
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás