x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 26. 4. 2017

Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 1 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017)
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 26. 4. 2017, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Obsah školenia:
 • Vymedzenie základných pojmov
  • Zdaniteľná osoba (§ 3)
  • Obrat na účely DPH podľa druhu daňovníka PO / FO (§ 4)
  • Stála prevádzkareň (§ 4)
  • Základ dane, sadzba dane a daň (§ 22)
  • Prepočet cudzej meny (§ 26)
  • Zdaňovacie obdobie (§ 77)
 • Registrácia za platiteľa dane a druhy platiteľov dane
  • Povinná a dobrovoľná registrácia pre DPH (§ 4, § 5, § 6)
  • Oneskorená registrácia platiteľa dane a s tým spojené povinnosti (§ 55, § 69, § 78)
  • Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa dane (§ 55)
  • Tuzemské osoby (§ 4, § 4 a - b)
  • Zahraničné osoby (§ 5, § 6) a zmena registrácie platiteľa (§ 6a)
  • Osoby registrované pre daň (§ 7 a § 7a)
  • Zábezpeka pre daň (§ 4c)
 • Zdaniteľné obchody
  • Dodanie tovaru (§ 8, § 10)
  • Dodanie služby (§ 9, § 10)
  • Zásielkový predaj (§ 6)
  • Nadobudnutie tovaru z IČŠ (§ 11)
  • Dovoz tovaru (§ 12)
 • Miesto dodania
  • Tovar (§ 13)
  • Zásielkový predaj tovaru (§ 14)
  • Nadobudnutie tovaru z IČŠ (§ 17)
  • Dovoz tovaru (§ 18)
  • Služby (§ 15 a § 16)
 • Vznik daňovej povinnosti
  • Všeobecné pravidlá pri tovare a službách (§ 19)
  • Tovar nadobudnutý z iného členského štátu (§ 20)
  • Tovar dovezený z tretích krajín (§ 21)
 • Oslobodené plnenia
  • Oslobodené plnenia (§ 28 - § 42)
  • Osobitné režimy fakturácie pri dodaní nehnuteľnosti a prenájme nehnuteľnosti (§ 38)
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu (§ 43)
  • Oslobodenie pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu (§ 44)
  • Trojstranný obchod (§ 45)
  • Prepravné služby (§ 46)
  • Vývoz tovarov a služieb (§ 47)
  • Dovoz tovaru (§ 48)
 • Fakturácia a vedenie záznamov
  • Náležitosti faktúry (§ 74)
  • Osoby povinné vyhotoviť faktúru (§ 72)
  • Lehoty na vystavenie faktúr (§ 73)
  • Archivácia faktúr (§ 76)
  • Druhy faktúr (§ 72, § 75)
  • Elektronické faktúry (§ 71)
  • Vedenie záznamov (§ 70)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás