x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 12. 1. 2017

Daň z pridanej hodnoty v aplikačnej praxi - vybrané problémy
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 12. 1. 2017, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Obsah školenia:
 • Zmeny v kontrolnom výkaze, novinky pri stavebných prácach, ktuality v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu, zmeny v oblasti odpočítania dane a refundácia u zahraničných osôb, problematika vzniku daňovej povinnosti, právo na odpočítanie DPH, investičného majetku...
 • Vznik daňovej povinnosti
  • Vznik daňovej povinnosti pri tovare pri väzbe na ekonomické nakladanie s tovarom
  • predaj tovaru na dobierku (e-shopy) – vrátenie tovaru od zákazníka jeho neprevzatím, dosah v DP a v KV
  • naloženie tovaru prepravcovi (väzba, kto zabezpečuje prepravu)
  • opakované a čiastkové dodanie
  • prenájom a vznik daňovej povinnosti, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií
  • refakturovanie služieb v tuzemsku a vznik daňovej povinnosti
 • Právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty
  • zákonné podmienky práva na odpočítanie dane
  • formálna stránka (obsah faktúry a právo na odpočítanie dane pri neúplnej faktúre)
 • Faktúra a jej podstata v problematike DPH
  • pojem faktúra
  • obsah faktúry
  • povinnosť vyhotovenia faktúry
  • lehoty na vyhotovenie FA
  • faktúra v kontrolnom výkaze
 • Investičný majetok
  • definícia investičného majetku
  • zmena účelu pri investičnom majetku
  • úprava odpočítanej dane pri zmene účelu (predaj stavieb, prenájom)
  • predaj podniku a zlúčenie – zmena účelu u nástupcu (kupujúceho)
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti
  • podmienky na prenos daňovej povinnosti (konanie v mene a na účet klienta)
  • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v DP
  • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v KV
  • zoznam dodávok podliehajúcich tuzemskému „reverse charge"
  • riziká nesprávnej fakturácie (nesprávne uvedená daň alebo naopak neuvedená daň na FA)
 • Riziko obchodovania s osobou zapísanou v zozname FR SR – rizikový subjekt
  • kto je riziková osoba
  • kedy ide o rizikový obchod
  • kedy nastáva ručenie za daň
  • spôsoby, ako sa zbaviť ručenia za daň
 • Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017
  • zmeny v kontrolnom výkaze
  • zmeny pri stavebných prácach
  • zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
  • zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás