x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 18. 10. 2017

Aplikácia zákona o DPH v praxi - vykazovanie DPH, odpočítanie dane a prenesenie daňovej povinnosti
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 18. 10. 2017, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Popis školenia:

Pripravili sme pre Vás odborné školenie na tému dane z pridanej hodnoty, zamerané na najaktuálnejšie témy. Posúdenie úplnosti a správnosti vystavených aj došlých faktúr je kľúčové pre ich následné vykázanie v kontrolnom či súhrnnom výkaze a daňovom priznaní k DPH. Vďaka tomuto semináru budete vedieť predchádzať chybám vo fakturácii a výkazoch a následným sankciám. Získate komplexný prehľad o súčasnom stave legislatívy a pripravovaných zmenách v oblasti odpočtu DPH a prenose daňovej povinnosti. Uznávaný daňový poradca Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vás prevedie zákonom aj všetkými súvisiacimi výkazmi, s ktorými sa ako účtovník stretávate.

Obsah školenia:
 • Zdaniteľné obchody - základné pravidlá
  • Dodanie tovaru
  • Dodanie služby
  • Zásielkový predaj
  • Nadobudnutie tovaru z IČŠ
  • Dovoz tovaru
 • Fakturácia a vedenie záznamov
  • Náležitosti faktúry
  • Osoby povinné vyhotoviť faktúru
  • Lehoty na vystavenie faktúr
  • Elektronické faktúry
  • Opravné faktúry, oprava chybných údajov na faktúre a doplnenie chýbajúcich údajov na faktúre z pohľadu odberateľa a dodávateľa
  • Vedenie záznamov
 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • Prenesenie daňovej povinnosti
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti
  • Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní služieb do iného členského štátu
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu
 • Výkazy DPH a ich obsahová náplň v praktických príkladoch
  • Daňové priznanie k DPH
  • Kontrolný výkaz
  • Súhrnný výkaz
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás