Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.

Lektorský tím

Daňová legislatíva SR

 • Ing. Ján Minársky
 • Ing. Jana Acsová
 • Ing. Radoslav Uharka
 • Ing. Zdenka Jablonková
 • JUDr. Oľga Groszová
 • Viera Valicová
 • Ing. Vladimír Ozimý

Účtovníctvo podnikateľských subjektov

 • Ing. Jana Acsová
 • Ing. Ondrej Baláž
 • Ing. Soňa Radosová
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
 • Ing. Eva Kútiková
 • Júlia Pšenková

Mzdy a personalistika

 • Ing. Milan Černický
 • Ing.Martin Caudt
 • Ing. Miriam Matisová
 • Ing. Pavol Kukučka
 • Ing. Zuzana Caudtová
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Renáta Matejová
 • Mgr. Zuzana Foldesová Motajová
 • Viera Valicová
 • RNDr. Jana Motyčková

Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

 • Ing. Dagmar Koraušová
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • Ing. Oľga Ciliková PhD

Špecializované témy

 • Ing. Dana Slivková
 • Ing. Petronela Mastihubová
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás