Počas online školenia do 14:00 je možné položiť len 3 otázky, ktoré Vás poprosíme formulovať čo najstručnejšie a aby sa týkali danej témy školenia.
Nepouživajte, prosím, toto okienko na technické pripomienky.
V prípade technických problémov využite tel.čísla: 048/3810138, 048/3810131, 048/3810143.