Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.
Vzdelávací program Účtovník profesionál

Daňový špecialista 2018

Správne porozumenie daňovým zákonom je základom práce ekonómov a účtovníkov. Špeciálny kurz zameraný na aplikáciu daňových zákonov v praxi pomôže aj vám lepšie pochopiť súvislosti skryté v našej legislatíve.

Kto je DAŇOVÝ ŠPECIALISTA

 • Vie sa orientovať v zákone o dani z príjmov a v zákone o DPH
 • Rozumie základným pojmom aj širším súvislostiam
 • Je schopný vedomosti aplikovať v praxi, viesť evidencie a vyhotovovať daňové priznania bez chýb
 • Vie ako postupovať v prípade opráv nesprávností
 • Dokáže obhájiť svoje postupy pred daňovým úradom
 • Je schopný individuálne posúdiť jednotlivé obchodné transakcie a ich daňový dopad na podnikateľský subjekt

Staňte sa aj vy Daňovým špecialistom!

Ako prebieha kurz Daňový špecialista?

Kurz pozostáva z troch školiacich dní a písomného testu.

Máte možnosť vybrať si osobnú účasť v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach alebo sa zúčastniť online z ktoréhokoľvek mesta na Slovensku, bez nutnosti cestovať do prednáškovej sály.

Online sledovanie je možné z pohodlia na ktoré ste zvyknutý a na vašom obľúbenom zariadení – počítači, tablete, smartfóne.

Záverečný test nasleduje po treťom dni a zašleme Vám ho emailom. Na vyplnenie máte čas do 12.00 h nasledujúceho dňa. Úspešné vypracovanie testu - oznámime telefonicky len Vám, ako účastníkovi kurzu.

Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 dní a vypracovaní textu Vám zašleme osvedčenie Daňového špecialistu na vami určenú korešpondenčnú adresu.

Zobraziť ukážka testu.

Bonus – Profesionálne účtovné a daňové poradenstvo

Ako to funguje?

Na poradenstvo môžete využiť dve rôzne aplikácie, podľa toho, aká forma vám viac vyhovuje. Službu profesionálneho účtovného a daňového poradenstva môžete využívať až do 31.8.2018.

Poradenské fórum

 • Účtovné a daňové poradenstvo s aktívnym zadávaním otázok
 • Mzdové poradenstvo vo verzii na čítanie
 • Otázky aj odpovede sa zobrazujú všetkým prihláseným klientom poradenstva
 • Odpovede od renomovaných lektorov a daňových poradcov
 • Pondelok, streda a piatok od 9:00 do 14:00
Ukážka

Osobné poradenstvo

 • Odpovedá priamo daňový poradca a lektor Ing. Vladimír Ozimý
 • Otázky aj odpovede sú neverejné, dostupné len pre prihláseného klienta a lektora
 • Možnosť položiť 3 otázky mesačne z oblastí daní a účtovníctva
 • Písomná aj telefonická forma
 • Každý pracovný deň s odpoveďou do 24 hodín
Ukážka

Kto vám poradí v poradenskom fóre?

Rozpis poradenstva:

Účtovné a daňové poradenstvo
  Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
14:00 - 17:00 s odpoveďou do 24 hod.
Pondelok Ing. J. Acsová Ing. V. Ozimý
Utorok   Ing. V. Ozimý
Streda Ing. R. Hrbál Ing. V. Ozimý
Štvrtok   Ing. V. Ozimý
Piatok Ing. R. Hrbál Ing. V. Ozimý
Mzdové poradenstvo
  Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
s odpoveďou do 24 hod.
Pondelok   J. Pšenková
Utorok J. Pšenková  J. Pšenková
Streda   J. Pšenková
Štvrtok J. Pšenková J. Pšenková
Piatok   J. Pšenková

Spoločnými silami vyriešite s ostatnými profesionálmi každý problém.

Termíny kurzov

Vyberte si z nasledujúcich termínov a miest. Pozor! Nie je možné kombinovať termíny dvoch lektorov súčasne.

  Lektor Ing. Ján Minársky Vám odovzdá vedomosti v Košiciach v dňoch:
3. máj 2018 - Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch
15. máj 2018 - Zdaniteľné plnenia a ich vykazovanie, registrácia DPH
16. máj 2018 - Fakturácia, oslobodenie od dane, odpočítanie DPH
 
  Lektor Ing. Vladimír Ozimý Vám odovzdá vedomosti v Banskej Bystrici v dňoch:
9. máj 2018 - Aktuálne zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
10. máj 2018 - Zdaniteľné plnenia a ich vykazovanie
22. máj 2018 - Aplikačné problémy dane z príjmov v praxi
 
  Lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vám odovzdá vedomosti v Žiline v dňoch:
3. máj 2018 - Aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov. Daňové a nedaňové výdavky.
15. máj 2018 - Registrácia k DPH, zdaniteľné obchody a oslobodené plnenia
16. máj 2018 - Odpočítanie DPH, prenos daňovej povinnosti a obsahová náplň výkazov k DPH
 
  Lektor Ing. Ján Minársky príde aj do Bratislavy, kde prednáša v termínoch:
9. máj 2018 - Zdaniteľné plnenia a ich vykazovanie, registrácia DPH
10. máj 2018 - Fakturácia, oslobodenie od dane, odpočítanie DPH
22. máj 2018 - Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch
 

Cena je výhodná

Kurz Daňový špecialista Cena
Klienti Verejnosť (fyzicky/online) 210 € vrátane DPH
Klient obnovujúci si certifikát 135 € vrátane DPH
Klient vzdelávacieho projektu Účtovník profesionál alebo online vzdelávania 70 € vrátane DPH

Povedali o kurze Daňový špecialista

"Chcem vám veľmi poďakovať za organizovanie nielen tohto vzdelávacieho kurzu ale aj všetkých školení. Nezáleží mi ani tak na získaní certifikátu, ako na možnosti získať prístup k zákonom spolu s výkladmi daňových poradcov a odborníkov za skvelé ceny. Bez Vás by som svoje povolanie určite nemala odvahu vykonávať. Veľmi, veľmi Vám ďakujem."
Ing. Carmen Zelenajová, správkyňa účtovnej agendy CMZ NITRA, s.r.o.

"Ďakujem za prednášky, ktoré som mohla absolvovať online. Prednášajúci - p. Ing. Ozimý rozprával zrozumiteľne, jasne a vecne. Ďakujem celému kolektívu v CUS za Vašu dobrú spoluprácu. V budúcnosti sa teším aj na školenie v sále. My účtovníci, stále niečo riešime, hľadáme v zákonoch, v novelách, porovnávame s metodickými pokynmi, sledujeme Usmernenia a každý si to vysvetľujeme po svojom, a nevieme, čo je správne, a čo nie. S niektorými otázkami, stavebné práce - som sa nestretla v praxi, a aj napriek absolvovaniu školenia som pri niektorých otázkach v teste váhala. Verím, že budem úspešná. Celému kolektívu CUS ako aj prednášajúcim prajem veľa zdravia a úspechov."
Buková Agáta

"Ďakujem za všetky školenia, ktoré mám možnosť prostredníctvom Vás absolvovať. Veľmi mi pomáhajú pri mojej práci."
Valachová Beata

Slovami lektorov

Časový priestor seminára umožňuje podrobný výklad zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o dani z príjmov, čo jednodňové semináre neumožňujú.

Výklad bude zameraný aj na riešenie konkrétnych konfliktných situácii a to formou jednoduchých príkladov.

Špecializovaný kurz je určený predovšetkým pre zamestnancov, ktorý majú vo firmách na starosti účtovanie alebo dane, pre osoby ktoré externe účtujú, podnikateľské subjekty ale aj pre osoby, ktoré by sa v budúcnosti chceli stať daňovými poradcami alebo audítormi.
Ing. Ján Minársky

Čaká na Vás komplexný výklad zákona o DPH s konkrétnymi príkladmi vrátane vizualizácii prostredníctvom obrázkov. Samozrejme, dostanete priestor aj na konkrétne otázky.
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Na špecializovanom kurze daňového špecialistu budú poskytnuté informácie vo väzbe na aplikačnú prax, z pohľadu uplatňovania princípov dane z pridanej hodnoty.

Účastník bude teda konfrontovaný nie len na úrovni teoretickej ale aj praktickej a to na konkrétnych príkladoch, ktoré budú riešené v rámci kurzu Daňový špecialista.

DPH ako komplikovaný režim dane uplatňovaný v rámci EU častokrát spôsobuje problémy daňovým subjektom, ktoré vznikajú práve z dôvodu nevedomosti uplatňovania zákona v praxi (aplikačná prax)

Práve na kurze Daňového špecialistu budú poskytnuté informácie vo väzbe na aplikačnú prax z pohľadu uplatňovania princípov dane z pridanej hodnoty.

Účastník bude teda konfrontovaný nie len na úrovni teoretickej ale aj praktickej a to na konkrétnych príkladoch, ktoré budú riešené v rámci kurzu.
Ing. Vladimír Ozimý

 

Odlíšte sa od davu a ukážte všetkým, že patríte medzi najlepších špecialistov na dane.

Priezvisko:
Meno(, titul):
Kontaktný telefón:
E-mail:
Obchodný názov firmy:
Vyberte si kurz a typ účasti:
 • Daňový špecialista - 3.5. / 15.5. / 16.5.2018, Ing. Ján Minársky, Košice: online       fyzicky
 • Daňový špecialista - 9.5. / 10.5. / 22.5.2018, Ing. Vladimír Ozimý, Banská Bystrica: online       fyzicky
 • Daňový špecialista - 3.5. / 15.5. / 16.5.2018, Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD., Žilina: online       fyzicky
 • Daňový špecialista - 9.5. / 10.5. / 22.5.2018, Ing. Ján Minársky, Bratislava: online       fyzicky
Ak si objednáte aj kurz Mzdový špecialista, získate ho za výhodnú cenu
 • Mzdový špecialista – 30.5. / 31.5. / 13.6.2018 Júlia Pšenková, Banská Bystrica: online       fyzicky
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás