CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2018 (Júlia Pšenková)

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od 1.7.2018 zvýšila na sumu 205,07 eur pre plnoletú fyzickú osobu.

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od 1.7.2018 zvýšila na sumu 143,06 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od 1.7.2018 zvýšila na sumu 93,61 eur pre dieťa.

Životné minimum ovplyvňuje viacero veličín, ktoré sa do neho odvíjajú. V tomto článku si povieme ako sa od 1.7.2018 zmenili hodnoty pri výpočte zrážok zo mzdy. Konkrétne si povieme ako sa zmenili hodnoty nepostihnuteľný súm pri výpočte zrážok.

S účinnosťou od 1.7.2018 sa menia nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku .

Základné nepostihnuteľné sumy sú nasledovné:

• na povinného100% životného minima plnoletej fyzickej osoby - 205,07 eur

• na manžela/ku, deti povinného 25% životného minima plnoletej fyzickej osoby - 51,26 eur

• na manžela/ku, deti povinného ak je povinný poberateľom dôchodkov 50% životného minima plnoletej fyzickej osoby - 102,53 eur

• na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane poberateľov dôchodkov 70% zo 60% životného minima - 86,12 eur

• na manžela/ku, deti povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane poberateľov dôchodkov 70% z 25 % životného minima - 35,88 eur

Základné nepostihnuteľné sumy sú pri pokutách za priestupky (vrátane poberateľov dôchodkov) nasledovné:

• na povinného 50% životného minima plnoletej fyzickej osoby - 102,53 eur

• na manžela/ku, deti povinného 25% životného minima plnoletej fyzickej osoby - 51,26 eur

Suma nad ktorú sa zrážky vykonajú bez obmedzenia150% životného minima plnoletej fyzickej osoby - 307,60 eur.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy