CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Nadspotreba PHM (satelitný systém)

Daňovník má v majetku spoločnosti vozidlá vybavené satelitným systémom, ktorý však neposkytuje údaje o spotrebe pohonných hmôt.

Môže daňovník pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHM uplatniť ako daňový výdavok spotrebované PHM, ktoré si sám vypočíta z údajov uvedených v osvedčení o evidencii motorového vozidla a z údajov zo satelitného systému (t.j. kombinácia osvedčenia o evidencii motorového vozidla a údajov zo satelitného systému ) ?

Preukazovanie spotreby PHM podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 2 Zákona o dani z príjmov (výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel).

Výdavky na spotrebované PHM budeme preukazovať dokladmi o nákupe PHM, evidenciou jázd a spotrebou PHM z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel

Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, spotrebu PHM z prístrojov satelitného systému, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované PHM a zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži aj ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník už neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHM, tzn., že do daňových výdavkov sa uzná aj prípadná zdokumentovaná nadspotreba vozidla.

Avšak upozorňujeme, aby bolo možné uznať celú spotrebu PHM týmto spôsobom (t.j. podľa §19 ods. 2 písm. l) bod 2 Zákona o dani z príjmov), daňovník musí mať satelitnú jednotku schopnú sledovať ich spotrebu a vykonané jazdy. V prípade, že jednotka satelitného sledovania pohybu nie je schopná sledovať aj spotrebu PHM, daňovník nemôže uplatňovať tento spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované PHM ale musí použiť spôsob uvedený v bode 1 alebo 3 v § 19 ods. 2 písm. l) Zákona o Dani z príjmov, t.j.  uvádzaná kombinácia osvedčenia o evidencii motorového vozidla a údajov zo satelitného systému nie je možná.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy