CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Aktuálny stav veličín miezd od 1.1.2019 (Júlia Pšenková)

Zákonník práce

S účinnosťou od 1.1.2019 je  výška minimálnej mzdy nasledovná :

Minimálne mzdové nároky

Od 1.1.2019 platia nasledovné minimálne mzdové nároky:

Stupeň Koeficient Mesiac 40 hodín 38,75 hodín 37,5 hodín
1 1,0 520,00 2,9890 3,0854 3,1883
2 1,2 624,00 3,5868 3,7025 3,8259
3 1,4 728,00 4,1846 4,3196 4,4636
4 1,6 832,00 4,7824 4,9367 5,1012
4 1,8 936,00 5,3802 5,5538 5,7389
5 2,0 1040,00 5,9780 6,1708 6,3765

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Od 01/2019 do 04/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% minimálnej mzdy v eurách na hodinu - najmenej 0,74725 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v sobotu  - dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov - najmenej 0,5978 eur na hodinu.

Od 05/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v eurách na hodinu  - najmenej 1,4945 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v sobotu  - dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov - najmenej 1,34505 eur na hodinu.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Od 01/2019 do 04/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v eurách na hodinu -  najmenej 1,4945 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v nedeľu  - dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov­- najmenej 1,1956 eur na hodinu

Od 05/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100% minimálnej mzdy v eurách na hodinu - najmenej 2,9890 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v nedeľu  - dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov - najmenej 2,6901 eur na hodinu.

Nočná práca

od 01/2019 do 04/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30%minimálnej mzdy v eurách na hodinu –  najmenej 0,8967 eur na hodinu.

Pri rizikovom zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 1,04615 eur.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je prevažná práca v noci   - dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov – najmenej 0,74725 eur na hodinu.

Od 05/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40%minimálnej mzdy v eurách na hodinu -  najmenej 1,1956 eur na hodinu.

Pri rizikovom zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v eurách na hodinu  - najmenej 1,4945 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je prevažná práca v noci     - dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov – najmenej 1,04615 eur na hodinu.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon a neaktívna pohotovosť mimo pracovisko

Ich hodnota je 20% minimálnej mzdy -  od 1.1.2019 najmenej 0,5978€ na hodinu.

Sociálne poistenie

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne  poistenie

Od 1.1.2019 bude maximálny vymeriavací základ pre všetky fondy sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia, ktoré ostáva bez obmedzenia) 7 násobok priemernej mesačnej mzdy z roku 2017  a síce  6  678,00 €.

Maximálny denný vymeriavací základ pre dávku PN a náhradu príjmu

Od 1.1.2019  bude maximálny denný vymeriavací základzamestnávateľa na účely výpočtu náhrady príjmu zamestnanca počas PN vo výške62,7287 €.

Od 1.1.2019 bude maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu nemocenského 62,7288 €.

Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou

Horná hranica príjmu v roku 2018  je  611,04 €

Horná hranica príjmu v roku 2019  je  639,18 €

Zdravotné poistenie

Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou

Horná hranica príjmu v roku 2018  je  611,04 €

Horná hranica príjmu v roku 2019  je  639,18 €

Daň zo závislej činnosti

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019  pri výpočte preddavkov na daň bude 328,12 eur mesačne

Daňový bonus na dieťa  bude v sume 22,17 eur na jedno dieťa mesačne.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bude hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3021,36 eur, od základu dane nad 3021,36 eur bude sadzba dane 25%.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy