CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Odklad platenia dane a platenie dane v splátkach

Kedy môžeme požiadať o odklad platenia dane a povolenie splátok?

Aké legislatívne úpravy sa na odklad platenia dane a povolenie splátok vzťahujú?

Ako budeme postupovať, ak chceme daň zaplatiť v inej ako zákonnej lehote alebo ak ju chceme zaplatiť v splátkach?

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy